Huurwoningen van woningcorporaties

Het CBS heeft cijfers samengesteld over het woningcorporatiebezit in Nederland. Deze is gecombineerd met informatie over inkomens van de bewoners.

Eén kanttekening bij de analyse: circa 2 procent van de corporatiewoningen behoort niet tot de sociale sector (in 2011 een huur tot 652,52 euro). De bewoners van deze duurdere corporatiewoningen vallen niet in de categorie 'scheefwoners'. Het is niet mogelijk deze woningen uit het analysebestand te verwijderen.