Belastbaar inkomen

Het inkomen is het verzamelinkomen van alle personen op het adres, behalve van de inwonende kinderen. Het verzamelinkomen is de som van het belastbaar inkomen in box 1, box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting. De inkomsten uit eigen woning (huurwaardeforfait en hypotheekrente) van box 1 blijven in de berekening buiten beschouwing. De grens van 33 duizend euro geldt voor het inkomen over 2010. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd.