Aantal banen 28 duizend hoger

In het derde kwartaal van 2011 waren er 28 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,3 procent. Deze toename werd vooral gerealiseerd in de handel, het vervoer en de horeca en in de zorg. In het openbaar bestuur,  de bouw, de industrie en het onderwijs gingen daarentegen banen verloren.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend waren er 7 duizend banen minder dan in het tweede kwartaal.

Nederland telde in totaal ruim 7,9 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen kwam het aantal banen uit op 5,9 miljoen. Dit is 0,1 procent meer dan in het derde kwartaal van 2010.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het derde kwartaal 1,3 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was de loonstijging veel lager dan de inflatie. De stijging van de totale loonkosten was met 1,5 procent iets hoger dan die van de lonen. Dit kwam door hogere werkgeverspremies voor werkloosheid en de zorgverzekering.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.