Overlast van wegverkeer blijft hoog, maar neemt niet toe

Hoewel het totale aantal in Nederland geregistreerde voertuigen sinds 2005 met een miljoen is toegenomen, is de overlast van verkeer vrijwel gelijk gebleven. Te hard rijden blijft de grootste ergernis, zowel op het platteland als in de stad.

Te hard rijden en parkeeroverlast in top 3

Verkeersproblemen blijven een belangrijke bron van overlast in de woonomgeving. Van alle buurtproblemen wordt te hard rijden verreweg het vaakst genoemd als probleem dat met voorrang aangepakt moet worden. Het is een bron van ergernis voor ruim drie op de tien inwoners.

Parkeeroverlast staat op de derde plaats en is voor een kwart van de bevolking een vaak voorkomend probleem. Geluidsoverlast door verkeer staat op een zevende plek, en agressief verkeersgedrag op nummer negen. Hiervan ondervinden 14 respectievelijk 12 procent van de inwoners vaak hinder. 3 procent van de bevolking geeft aan overlast te hebben van stank van het verkeer. De overige buurtproblemen in de problemen-top 10 hebben niet met verkeer te maken.

De verkeersoverlast blijft hoog, maar is sinds 2005 niet toegenomen. Het aantal personenauto’s, bedrijfsvoertuigen, motoren en bromfietsen in Nederland is echter in de afgelopen jaren wel flink toegenomen.

Verkeersoverlast en groei van het wagenpark

Verkeersoverlast en groei van het wagenpark

25-44 jarigen ergeren zich het meeste

Van alle leeftijdscategorieën ervaart de bevolkingsgroep van 25 tot 44 jaar de meeste overlast van te hard rijden, foutparkeerders en agressie in het verkeer. Geluidsoverlast door verkeer is bron van ergernis voor alle leeftijdscategorieën, al ergeren de mensen ouder dan 25 jaar zich daaraan meer dan de jongeren.

Overlast van verkeer naar leeftijd

Overlast van verkeer naar leeftijd

Te hard rijden generiek probleem, overige overlast vooral in de stad

Te hard rijden komt zowel voor in de stad als op het platteland. De overige verkeersproblemen zijn echter het grootst in de steden, Daar is de verkeersintensiteit ook groter. Deze verschillen zijn ook zichtbaar tussen de provincies. Drentenaren en Friezen ergeren zich het minst aan parkeeroverlast en geluidsoverlast en hebben de minste hinder van agressief verkeersgedrag. Inwoners van dichtbevolkte gebieden als Noord- en Zuid-Holland ergeren zich daaraan juist het meest. Wat betreft overlast van te hard rijden, scoren Noord-Holland en Flevoland lager en Limburg hoger dan het landelijk gemiddelde.

Leanne Houben & Henk Swinkels

Bron:

• Integrale veiligheidsmonitor 2010, landelijke rapportage
• StatLine (kaart), Agressief verkeersgedrag
• Verkeersoverlast