Integrale veiligheidsmonitor 2010

In deze rapportage worden de ervaringen van de inwoners van Nederland beschreven rond de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, aangiftegedrag, ervaringen met veel voorkomende criminaliteit, het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie en preventiegedrag. Daarbij staan de resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2010 centraal.

Rapport Integrale veilgheidsmonitor 2010

Tabellenset Integrale Veiligheidsmonitor 2010

Vragenlijst Integrale Veiligheidsmonitor 2010