Aantal Midden- en Oost-Europeanen in vijf jaar tijd verdubbeld

Begin 2011 waren er bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen in Nederland geregistreerd als inwoner of werknemer. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Ruim twee op de drie Midden- en Oost-Europeanen zijn Polen.

Sterke groei sinds 2007

Wie van plan is om meer dan vier maanden in Nederland te blijven, moet zich inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Op 1 januari 2011 stonden 117 duizend personen uit een van de Midden- en Oost-Europese EU-landen ingeschreven. Daarnaast waren er 81 duizend Midden- en Oost-Europese werknemers geregistreerd die niet bij een gemeente stonden ingeschreven.

In totaal waren er dus bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen in Nederland geregistreerd als inwoner of werknemer. De afgelopen vijf jaar is het aantal in het GBA ingeschrevenen bijna verdubbeld. Het aantal niet-ingeschreven werknemers uit Midden- en Oost-Europa is in diezelfde periode verviervoudigd.

Midden- en Oost-Europeanen in Nederland, 1 januari

Midden- en Oost-Europeanen in Nederland, 1 januari

Meeste Polen niet ingeschreven bij gemeente

Van de ruim 136 duizend in Nederland geregistreerde Polen zijn er 66 duizend ingeschreven in de GBA. Het aantal Poolse werknemers dat niet als inwoner ingeschreven staat, is met ruim 70 duizend nog iets hoger. Bij de Bulgaren en Roemenen ligt de verhouding heel anders: 27 duizend staan bij een gemeente ingeschreven, en iets meer dan duizend zijn niet-ingeschreven werknemer.

Van de bij een gemeente ingeschreven Midden- en Oost-Europeanen is ruim de helft geboren in Polen en bijna een kwart in Bulgarije of Roemenië. Bij de niet-ingeschreven werknemers is het aandeel Polen met bijna 90 procent veel hoger. Slechts 1 procent komt uit Bulgarije of Roemenië. Een verklaring hiervoor is dat voor Roemenen en Bulgaren nog een tewerkstellingsvergunning nodig is om als werknemer in Nederland aan de slag te gaan. Sinds 1 mei 2007 geldt dat niet meer voor Polen.

Midden- en Oost-Europeanen naar land van herkomst, 1 januari 2011

Midden- en Oost-Europeanen naar land van herkomst, 1 januari 2011

Relatief veel recente migranten

Ruim twee op de drie in de GBA ingeschreven Polen, Bulgaren en Roemenen woonden op 1 januari 2010 korter dan vijf jaar in Nederland. Van de overige Midden- en Oost-Europeanen woonde bijna de helft langer dan vijf jaar hier. Dit betreft vooral Hongaren.

Verblijfsduur van eerste generatie Midden- en Oost-Europeanen, 1 januari 2010

Verblijfsduur van eerste generatie Midden- en Oost-Europeanen, 1 januari 2010

Elma Wobma en Rik van der Vliet

Bronnen: