Midden- en Oost-Europese werknemers

De Midden- en Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie zijn: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen (toegetreden op 1 mei 2004), en Roemenië en Bulgarije (toegetreden op 1 januari 2007).

Werknemers zijn alle personen in dienst van bedrijven en instellingen die in Nederland loonbelasting- en premieplichtig zijn. De cijfers over werknemers zijn gebaseerd op de loonaangiften die werkgevers bij de Belastingdienst indienen. Zelfstandigen zonder personeel zijn niet meegeteld, evenmin als personen die huishoudelijk werk voor een andere persoon verrichten (‘dienstverlening aan huis’). De cijfers zijn voorlopig. Als een werkgever zowel de Nederlandse als een buitenlandse nationaliteit heeft, geeft de werkgever de Nederlandse nationaliteit op.