Meer werknemers uit Midden- en Oost-Europa

In maart 2011 waren er 125 duizend werknemers in Nederland die uit Midden- en Oost-Europese EU-landen komen. Dat is ruim 20 procent meer dan in maart 2010. Van deze werknemers zijn er 37 duizend bij een gemeente ingeschreven.

Crisis heeft nauwelijks effect gehad

In 2009 leek het aantal werknemers uit Midden- en Oost-Europese EU-landen door de economische crisis te stagneren, maar inmiddels stijgt het aantal weer even sterk als voor de crisis. De Midden- en Oost-Europese werknemers in Nederland zijn gemiddeld 33 jaar oud. Bijna twee derde bestaat uit mannen.

Werknemers uit Midden- en Oost-Europese EU-landen

Werknemers uit Midden- en Oost-Europese EU-landen

Kwart staat ingeschreven bij een gemeente

Van de werknemers uit Midden– en Oost-Europa is ongeveer een kwart ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het aantal in de GBA ingeschreven werknemers neemt gestaag toe. Het totale aantal werknemers uit Midden- en Oost-Europa echter is sterk seizoensafhankelijk. Rond de zomermaanden is er een piek, wanneer in de land- en tuinbouw veel uitzendkrachten actief zijn.

Meeste uitzendkrachten schrijven zich niet in bij gemeente

Werknemers uit Midden- en Oost-Europa die niet staan ingeschreven in de GBA zijn vooral uitzendkrachten. Zij werken doorgaans tijdelijk in Nederland. Werknemers die wel zijn ingeschreven zijn merendeels geen uitzendkracht. Zij hebben werk voor een langere periode en vestigen zich daarom in Nederland.

Werknemers uit Midden- en Oost-Europese EU-landen, naar dienstverband en inschrijving bij een gemeente, maart 2011

Werknemers uit Midden- en Oost-Europese EU-landen, naar dienstverband en inschrijving bij een gemeente, maart 2011

Polen vormen de overgrote meerderheid

Van alle Midden- en Oost-Europese werknemers in Nederland bestond in maart 2011 ruim vier vijfde uit Poolse werknemers. Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal Polen bijna 18 duizend hoger. Van de Poolse werknemers scheef een kwart zich in de GBA in. Onder Roemeense en Bulgaarse werknemers is dit meer dan drie kwart. Het aantal Roemenen en Bulgaren is overigens klein en stijgt nauwelijks.

Midden- en Oost-Europese werknemers naar nationaliteit, maart 2011

Midden- en Oost-Europese werknemers naar nationaliteit, maart 2011

Johan van Rooijen en Elisabeth Eenkhoorn

Bronnen: