Bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen in Nederland geregistreerd

Het hier gepresenteerde aantal in Nederland geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen bestaat uit:

  • Midden- en Oost-Europeanen van de eerste generatie die als inwoner van Nederland staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op 1 januari 2011
  • Niet in de GBA ingeschreven werknemers in Nederland in januari 2011 met een nationaliteit van een van de Midden- en Oost-Europese landen.

Bij de eerste generatie Midden- en Oost-Europese inwoners van Nederland wordt gekeken naar de herkomstgroepering, gebaseerd op geboorteland van de persoon en de ouders. Herkomstgroepering geeft een vollediger beeld dan nationaliteit, omdat bijvoorbeeld ook personen worden meegeteld die inmiddels de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen.
Bij de niet in de GBA ingeschreven werknemers wordt gekeken naar de nationaliteit als benadering van de herkomstgroepering.

Naast deze bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen woonden er op 1 januari 2011 nog 41 duizend Midden- en Oost-Europeanen van de tweede generatie in Nederland; zij zijn in Nederland geboren. Verder zijn er maximaal een paar duizend Midden- en Oost-Europese studenten die (nog) niet als inwoner of werknemer geregistreerd staan. De nu beschikbare registraties geven nog geen duidelijk beeld van het totaal aantal Midden- en Oost-Europese zelfstandigen in Nederland die niet als inwoner of werknemer geregistreerd staan.

Terug naar artikel