In 2010 meeste stakingen in post- en vervoersector

In 2010 gingen in Nederland 59 duizend arbeidsdagen verloren door stakingen. Bij bijna 4 op de 10 stakingsdagen betrof het een cao-conflict. De meeste dagen gingen verloren in de bedrijfstak vervoer.

Meer arbeidstijd verloren dan in 2009

In 2010 waren er in Nederland 21 stakingen. Hierbij gingen 59 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is veel meer dan in 2009, toen het er 5 duizend waren. Het is echter veel minder dan in 2008. In dat jaar waren dat er 121 duizend.

Gemiddeld stakingsjaar in 2010

In de periode 2001-2010 waren er ruim 200 geschillen waarbij werknemers in staking gingen om tegemoetkoming aan hun eisen af te dwingen. Hierbij gingen ruim 600 duizend arbeidsdagen verloren. Met 21 stakingen en 59 duizend arbeidsdagen was 2010 een gemiddeld jaar. Uitgedrukt in procenten van de gewerkte tijd is het stakingspercentage in Nederland als gebruikelijk verwaarloosbaar.

Stakingen en verloren arbeidsdagen

Stakingen en verloren arbeidsdagen

In vervoer en opslag 36 duizend verloren arbeidsdagen

Meer dan de helft van de verloren arbeidsdagen, ruim 36 duizend, kwam op het conto van de bedrijfstak vervoer en opslag. In de bedrijfstak zakelijke dienstverlening gingen 12 duizend arbeidsdagen door stakingen verloren. Daarnaast waren er 8 duizend stakingsdagen in het openbaar bestuur en overheidsdiensten.

Verloren arbeidsdagen naar bedrijfstak, 2010

Verloren arbeidsdagen naar bedrijfstak, 2010

Helft stakingen over cao-onderhandelingen

In 11 van de 21 geschillen waren conflicten bij cao-onderhandelingen de aanleiding. Daarbij gingen 23 duizend arbeidsdagen verloren. De overige conflicten hielden verband met gedwongen ontslagen, reorganisaties en individuele kwesties. Deze stakingen kostten 37 duizend arbeidsdagen.

Veel arbeidsdagen verloren door langere stakingen

Een derde van de stakingen duurde langer dan 5 dagen.
Bij deze geschillen gingen 57 duizend arbeidsdagen verloren, 97 procent van het totaal. Dat is het hoogste percentage in de afgelopen tien jaar.

Alleen in 2002 speelden langere stakingen ook een grote rol. Toen was het aantal stakingsdagen met 245 duizend wel veel hoger. Het merendeel daarvan kwam voor rekening van een lange staking in de bouw.

Verloren arbeidsdagen naar stakingsduur

Verloren arbeidsdagen naar stakingsduur

Dick ter Steege en Rob Kuijpers

Bronnen StatLine: