Verloren arbeidsdagen

Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers (uitgedrukt in voltijd werknemers) te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door acht.