Forse exportgroei

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 11 procent groter dan een jaar eerder. In november was dit nog bijna 9 procent. Het volume van de invoer nam in december met bijna 8 procent toe. Deze groei is beduidend lager dan in oktober en november. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van februari 2011 waren de omstandigheden voor de export overwegend gunstiger dan een maand eerder. Van de zes indicatoren verbeterden er vier, twee waren iets minder gunstig dan in januari.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 33,3 miljard euro. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 22 procent tot 30,1 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,2 miljard euro. Dit is 1,2 miljard euro meer dan in december 2009.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. De uitvoer naar niet-EU-landen nam sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. Bij de invoer is een vergelijkbaar patroon zichtbaar.

Mede als gevolg van de gestegen olieprijzen lopen de in- en uitvoerprijzen verder op. De uitvoerprijzen waren 9,3 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen waren 10,5 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van december 2009 verslechterd.

Over het hele jaar 2010 was het volume van de uitvoer bijna 12 procent groter dan in 2009, de invoer bijna 13 procent groter. Het artikel Uitvoer in 2010 aanjager van de economie gaat in op het economisch herstel in 2010 en op ontwikkelingen in de omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoer, de consumptie en de investeringen volgens de radars van het CBS.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.