Uitvoer in 2010 aanjager economie

De Nederlandse economie presteerde in 2010 veel beter dan in 2009. De economische groei kwam uit op 1,7 procent. In 2009 was er een historisch grote krimp van 3,9 procent. De uitvoer van goederen en diensten groeide met 10,9 procent en gaf daarmee een grote impuls aan de groei van de economie. De consumptie door huishoudens was iets hoger dan een jaar eerder. De investeringen waren echter nog steeds lager. Wel is de krimp meer dan gehalveerd.

Middelen en bestedingen

Middelen en bestedingen

Aantrekkende uitvoer

Het economisch herstel in 2010 werd getrokken door de uitvoer. Dit past in de huidige fase van de conjunctuur. De wereldhandel is na een periode van laagconjunctuur weer opgeveerd. De sterk op de export gerichte Nederlandse economie profiteerde van de aantrekkende vraag uit het buitenland. In het kielzog van de hogere uitvoer werd de productie opgevoerd. De industriële productie steeg in 2010 met 7 procent. De consumptie door huishoudens was 0,4 procent hoger dan in 2009 en de overheidsconsumptie steeg met 1,5 procent. Daarmee gaf ook de consumptie de economie een zetje in de goede richting. De investeringen in vaste activa daalden in 2010 met 4,9 procent.

Radars wijzen de weg

Radars

Nederland exporteert sinds jaar en dag veel naar landen in de eurozone, en daarbinnen vooral naar Duitsland. De Duitse industriële productie groeide fors en de stemming onder de ondernemers is er goed. In de eurozone verbeterden het producentenvertrouwen en de stemming over de exportorders. De Exportradar laat zien hoe deze indicatoren, die van invloed zijn op de Nederlandse uitvoer, zich ontwikkelen. Al anderhalf jaar is er vrijwel onafgebroken sprake van een verbetering.

Consumenten besteedden in 2010 maar weinig meer dan in 2009. Ze leverden daarmee slechts een bescheiden bijdrage aan de economische groei. De consumptieve bestedingen van huishoudens hangen onder meer samen met hun verwachtingen over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Hierover waren ze in 2010 nog tamelijk negatief. De verwachtingen van consumenten over de werkloosheid in de komende 12 maanden verbeterden in de loop van 2010 aanzienlijk. Ook van invloed op de consumptie zijn de ontwikkeling van de vermogenspositie en de arbeidsmarkt. De Consumptieradar geeft aan dat de omstandigheden voor de consumptie na een dieptepunt in het voorjaar van 2009 geleidelijk verbeterden.

De investeringen in vaste activa krompen in 2010 verder, maar de afname was veel kleiner dan die in 2009. Bovendien was er in de loop van het jaar een duidelijke verbetering te zien. In het vierde kwartaal van 2010 waren de investeringen zelfs weer iets hoger dan een jaar eerder. Dat de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig zijn geworden is te zien in de Investeringsradar. Hierin zijn indicatoren met betrekking de situatie op de afzetmarkten, beschikbare financieringsmiddelen en de bezettingsgraad opgenomen. Deze spelen een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen.

Karin van der Ven