Einde daling milieulasten bedrijven

Bedrijven hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in de verbetering van de lucht-, water- en bodemkwaliteit. Dankzij milieusubsidies waren de milieulasten van bedrijven de laatste jaren niet gestegen. In 2009 zijn de netto milieulasten van bedrijven voor het eerst weer toegenomen.

580 miljoen euro geïnvesteerd

In 2009 hebben Nederlandse bedrijven 580 miljoen euro geïnvesteerd in de bescherming van het milieu. De energiesector was met 335 miljoen euro de grootste investeerder. Andere grotere milieu-investeerders waren de chemische industrie (75 miljoen euro), de metaalindustrie (45 miljoen euro) en de voedingsmiddelenindustrie (40 miljoen euro).

Nettomilieulasten van bedrijven

Netto milieulasten van bedrijven

Toename milieulasten

De nettomilieulasten van Nederlandse bedrijven waren 1,7 miljard euro in 2009. In 2002 waren deze met 2,1 miljard euro het hoogst. Tussen 2002 en 2008 zijn de netto milieulasten elk jaar afgenomen. In 2009 is er voor het eerst een stijging van 2 procent.

Er zijn twee redenen voor de daling van de nettomilieulasten van de afgelopen jaren. Ten eerste is een deel van de milieu-investeringen uit het verleden afgeschreven. Ten tweede hebben de bedrijven, zeker vanaf 2004, forse milieusubsidies ontvangen.

In 2009 stegen de milieulasten weer. Dit komt doordat bedrijven vooral vanaf 2006 forse investeringen in het milieu hebben gedaan. De hoge milieusubsidies kunnen niet meer voorkomen dat de nettomilieulasten toenemen.

Energiesector grootste milieu-investeerder

De laatste vier jaar hebben Nederlandse bedrijven fors geïnvesteerd in het milieu. In de periode 2006–2009 gaven bedrijven ruim 2,3 miljard euro uit aan milieuvoorzieningen. Dat is ruim 60 procent meer dan in de vier jaar ervoor. In de periode 2002–2005 werd 1,4 miljard euro in het milieu geïnvesteerd.

De energiesector was met 1,3 miljard euro de grootste investeerder in het milieu in de periode 2006–2009. Andere grotere investeerders in dezelfde periode waren de chemische industrie (315 miljoen euro) en de aardolie-industrie (175 miljoen euro).

Milieu-investeringen van bedrijven

Milieu-investeringen van bedrijven

Bijna 700 miljoen euro voor windmolens

Een groot deel van de milieu-investeringen die in de periode 2006–2009 zijn gedaan, is gebruikt voor de winning van alternatieve energie. Bijna een derde (690 miljoen euro) is besteed aan windmolens. Deze investeringen zijn van groot belang bij de bestrijding van luchtverontreiniging. Mede dankzij deze investeringen is veruit het meest geïnvesteerd (1,8 miljard euro) in een betere luchtkwaliteit.

Voor een betere waterkwaliteit is 270 miljoen euro uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van verontreiniging door afval bedroegen 75 miljoen euro. Ten slotte hebben bedrijven in de periode 2006–2009 132 miljoen euro geïnvesteerd in de bestrijding van bodemverontreiniging en 61 miljoen euro in het beperken van geluidshinder.

Jaap van Riessen

Bron:
• StatLine, Milieukosten van bedrijven; kerncijfers, 1985-2009*

• StatLine, Milieukosten van bedrijven, 1997-2008

• Compendium voor de leefomgeving, Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975–2009