Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:milieukosten
10 resultaten voor keyword:milieukosten

Integratie Monetaire Milieurekeningen

De milieurekeningen beschrijven de relatie tussen de economie en het milieu. Dit rapport richt zich op het stroomlijnen en de integratie van de input en output van de monetaire milieurekeningen. Dit...

Artikelen

Preventie van afval bij de industrie, 2000-2010

Bij de industrie kwam in 2010 14,4 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij. Er zou 6,8 miljoen ton meer afval zijn vrijgekomen als de hoeveelheid afval even hard was gegroeid als de toegevoegde waarde.

Artikelen

Environmental protection expenditures in the building industry

Rapport in opdracht van Eurostat over de milieukosten in de sector Bouw.

Artikelen

Environmental protection expenditures of households home improvement

Rapport in opdracht van Eurostat over de milieukosten van huishoudens in verband met milieu- en energieaanpassingen aan woningen.

Artikelen

Einde daling milieulasten bedrijven

Bedrijven hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in de verbetering van de lucht-, water- en bodemkwaliteit. Dankzij milieusubsidies waren de milieulasten van bedrijven de laatste jaren niet...

Artikelen

Milieu-investeringen in het verkeer fors hoger

In 2007 is 653 miljoen euro geïnvesteerd in het verkeer ten gunste van het milieu. Dat is 60 procent meer dan in 2005.

Artikelen
Artikelen

25 Jaar Statistiek Zuivering van afvalwater in vogelvlucht

De statistiek Zuivering van afvalwater bestaat dit jaar 25 jaar. Dit artikel staat stil bij de ontwikkelingen in zuiveringstechnologie, rendementen, emissies, slibverwerking, energieverbruik, en de...

Artikelen
Artikelen