Bedrijven

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op bedrijven met twintig of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief recyclingbedrijven) en de energiesector.