Aanhoudende banenkrimp

  • 156 duizend banen minder dan een jaar eerder
  • Ook sterke banenkrimp ten opzichte van voorgaand kwartaal

In het eerste kwartaal van 2010 waren er 156 duizend banen van werknemers minder dan in het eerste kwartaal van 2009. Dit is een daling van 2,0 procent.

Vergeleken met het vierde kwartaal waren er, rekening houdend met seizoensinvloeden, 56 duizend banen minder. Deze daling is fors groter dan in het voorgaande kwartaal. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Veruit de grootste daling trad op in de zakelijke dienstverlening waar het aantal banen met 106 duizend afnam. Vooral het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde. Ook in de industrie, bouw, handel, horeca en transport en bij de financiële instellingen gingen banen verloren. In de zorg en het openbaar bestuur groeide het aantal banen met respectievelijk 45 duizend en 18 duizend.

In vergelijking met het vierde kwartaal kromp het aantal banen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, met 0,7 procent. Dit is het vijfde kwartaal op rij met banenverlies. De krimp is groter dan in de voorgaande vier kwartalen. Vooral bij financiële instellingen en in de zakelijke dienstverlening nam het banenverlies toe in vergelijking met het vierde kwartaal van 2009.

Zoals gebruikelijk zijn de cijfers voor de voorgaande drie jaren voor de banen en de lonen aangepast op basis van meer en betere informatie. De aanpassingen van de banengroei zijn gering. De banendaling voor 2009 komt 0,1 procent lager uit. De loon(kosten)stijging komt in 2008 iets lager en in 2009 iets hoger uit.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.