Meer suikerziekte bij overgewicht

Ruim 4 procent van de Nederlanders van 20 jaar of ouder heeft suikerziekte. Suikerziekte komt het meest voor bij oudere mensen die bovendien veel te zwaar zijn.

Leeftijd en gewicht verhogen kans

Gemiddeld over de periode 2004–2006 had 4,4 procent van de 20-plussers suikerziekte. Hierbij speelt (over)gewicht een duidelijke rol. Van de mensen zonder overgewicht had 2,2 procent diabetes, van de mensen met ernstig overgewicht was dat maar liefst 12,3 procent.

Het aandeel diabetespatiënten loopt ook sterk op met de leeftijd: van de mensen tussen de 20 en 40 jaar had 0,6 procent suikerziekte, van de 60-plussers 11,4 procent. Ouderen die ook nog met ernstig overgewicht te kampen hebben, lopen het grootste risico op suikerziekte (23 procent).

Suikerziekte naar leeftijd en (over)gewicht, 2004–2006

Suikerziekte naar leeftijd en (over)gewicht, 2004–2006

Hoger risico voor mannen

Suikerziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit geslachtsverschil treedt alleen op voor personen met matig en ernstig overgewicht vanaf middelbare leeftijd. Op latere leeftijd verdwijnt het verschil weer.

Stijging vooral bij ouderen

Sinds het begin van de jaren negentig is het percentage diabetespatiënten bijna verdubbeld. De toename is niet voor alle groepen even sterk geweest. Zo is het percentage diabetespatiënten van 20–39 jaar nagenoeg gelijk gebleven. De stijging zit vooral in de groep mensen met ernstig overgewicht, in het bijzonder de ouderen. Het percentage zwaarlijvige ouderen met suikerziekte is sinds 1989–1991 bijna verdrievoudigd.

Een mogelijke verklaring voor de sterke toename van het aantal diabetespatiënten is de grotere aandacht voor suikerziekte en overgewicht in de wetenschap en de media van de laatste jaren. Tegenwoordig is meer bekend over de risicofactoren en worden vooral de risicogroepen eerder getest op suikerziekte.

Aandeel suikerpatiënten in verschillende groepen

Aandeel suikerpatiënten in verschillende groepen

Stephanie Stam

Bron: Suikerziekte en (over)gewicht, 1989/1991 en 2004/2006 (xls)