MEP-subsidieregeling

Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie. Via deze regeling konden producenten van duurzame elektriciteit vanaf half 2003 tot augustus 2006 subsidie aanvragen. Deze subsidie werd in de regel toegekend voor een periode van tien jaar. In augustus 2006 heeft de Minister van Economische Zaken de regeling stopgezet voor nieuwe aanvragen. Door de grote toeloop dreigde de regeling budgettair onbeheersbaar te worden. Tussen het moment van aanvragen en realisatie van de molen zit vaak een periode van enkele jaren.
In april 2008 is er een nieuwe regeling van start gegaan voor duurzame energie: de subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE).
Terug naar artikel