Windenergie

De capaciteit van windmolens is een maat voor de maximale elektriciteitsproductie per tijdseenheid. Deze wordt uitgedrukt in megawatt (MW, 1 miljoen watt). De daadwerkelijke productie van een windmolen kan, afhankelijk van de wind en de locatie van de molen, behoorlijk variëren. Gemiddeld genomen wordt in Nederland momenteel iets minder dan een kwart van de capaciteit van de windmolens benut. De informatie over de capaciteit van de windmolens eind 2008 is afkomstig van Wind Service Holland (WSH)
Terug naar artikel