Per dag vier op de honderd werknemers ziek

  • Ziekteverzuim 3,9 procent in 3e kwartaal 2008

  • In 2007 ziekteverzuim 4,4 procent
  • Ziekteverzuim vanaf 2005 stabiel
  • Openbaar bestuur hoogste ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers was in het derde kwartaal van 2008 gemiddeld 3,9 procent. Dit houdt in dat per dag gemiddeld vier op de honderd werknemers ziek zijn geweest. Dat blijkt uit cijfers van de nieuwe Kwartaalstatistiek ziekteverzuim van het CBS.

Met een verzuimpercentage van 4,6 procent was het ziekteverzuim in de niet-commerciële dienstverlening in het derde kwartaal 2008 het hoogst. Dit werd met name veroorzaakt door het verzuim in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg. De bedrijfstakken delfstoffenwinning, landbouw en visserij, financiële instellingen, zakelijke dienstverlening, horeca en handel,  hadden met minder dan 3,5 procent een laag ziekteverzuim.

In het derde kwartaal van een jaar is het ziekteverzuim vanwege seizoensinvloeden doorgaans het laagst. De kwartaalcijfers zijn daarom niet vergelijkbaar met de cijfers over een heel jaar. In 2007 is het ziekteverzuim gelijk gebleven aan dat van 2006, namelijk 4,4 procent. Het ziekteverzuim blijft sinds 2005 nagenoeg stabiel. Na invoering van de Wet verbetering poortwachter is het ziekteverzuim in de periode 2002 tot en met 2004 fors gedaald; van 5,4 procent in 2002 naar 4,3 procent in 2004.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.