Vaart uit banengroei in derde kwartaal 2008

  • 108 duizend banen meer dan een jaar geleden
  • vergeleken met tweede kwartaal vrijwel geen banengroei meer
  • hoogste maar sterk vertraagde banengroei in zakelijke dienstverlening en handel
  • loonkostenstijging meer dan 4 procent

In het derde kwartaal van 2008 waren er 108 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Dit is een stijging van 1,4 procent. Deze stijging is duidelijk minder dan in de anderhalf jaar daarvoor toen de groei tussen de 2 en 3 procent lag. De vertraging is ook goed zichtbaar in de kwartaal-op-kwartaal ontwikkeling. Rekening houdend met seizoensinvloeden was er vrijwel geen groei meer. Dit is voor het eerst sinds eind 2004. Belangrijkste oorzaak is de sterke vertraging in de economische groei. De loonkostenstijging per werknemer trok verder aan. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De banengroei was het hoogst in de twee bedrijfstakken met de meeste werknemers: zakelijke dienstverlening (2,5 procent) en handel (2,4 procent). Toch was juist in deze bedrijfstakken sprake van een flinke groeivertraging. In de uitzendbranche, de horeca, de landbouw en bij het openbaar bestuur waren er zelfs iets minder banen dan een jaar eerder.
De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het derde kwartaal van dit jaar 3,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Het grootste deel van deze loonstijging is een gevolg van de stijging van de CAO-lonen. De CAO-loonstijging is dit jaar over de hele linie hoger dan in 2007. De loonkosten per arbeidsjaar stegen in deze periode met 4,4 procent nog iets harder dan de lonen. Dit kwam door hogere werkgeverslasten voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze loonkostenstijging is de hoogste in meer dan vier jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.