Banengroei 2 procent in tweede kwartaal 2008

  • 154 duizend banen meer
  • hoogste banengroei in zakelijke dienstverlening en handel
  • vertraging bij horeca en uitzendbranche
  • CAO-lonen nemen versneld toe
  • loonkostenstijging per werknemer hoogste in vier jaar

In het tweede kwartaal van 2008 waren er 154 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Dit is een stijging van 2,0 procent. Deze stijging is lager dan in het topjaar 2007 toen er door een groei van 2,7 procent meer dan 200 duizend banen bijkwamen. De stijging is echter hoger dan in 2006, eveneens een jaar met een voorspoedige economische groei. In het tweede kwartaal van 2008 waren er voor het eerst meer dan 8 miljoen banen van werknemers. In vergelijking met vier jaar geleden een groei van 500 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De banengroei was het hoogst in de twee bedrijfstakken met de meeste werknemers: zakelijke dienstverlening (3,6 procent) en handel (3,2 procent). Ook de zorg blijft een banenmotor. In de industrie en bij de overheid kwamen er nauwelijks banen bij. De vertraging in de banengroei deed zich vooral voor bij de zakelijke dienstverlening en bij de horeca. In de zakelijke dienstverlening steeg het aantal uitzendbanen minder dan in eerdere kwartalen.

De lonen en salarissen per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal van dit jaar 3,9 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2007. De CAO-loonstijging trok over de hele linie flink aan tot gemiddeld 3,4 procent. Daarnaast was er ook sprake van een incidentele loonstijging. De loonkosten per arbeidsjaar stegen in deze periode met 4,2 procent nog iets harder. Dit kwam door hogere werkgeverslasten voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze loonkostenstijging is de hoogste in vier jaar. Rond de gemiddelde stijging van 4,2 procent is er overigens sprake van een aanzienlijke spreiding naar bedrijfstak. De bouw noteerde de hoogste stijging, de niet-commerciële dienstverlening (overheid, onderwijs en zorg) de laagste.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads