Kwartaalrekeningen; mutaties


De in deze tabel opgenomen kwartaalgegevens van de beloning van werknemers
zijn gebaseerd op opgaven van werkgevers t.b.v. de Polisadministratie.
Getwijfeld wordt aan de kwaliteit van de opgaven over het eerste kwartaal
van 2010. Het CBS wijst er daarom met nadruk op dat deze cijfers voorlopig
zijn.

Deze publicatie bevat kwartaalgegevens over de productie, de bestedingen,
het inkomen en de economische relaties met het buitenland. Het is in de
nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om
het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen,
vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Bij de productiebenadering wordt het binnenlands product bepaald als de
som van de toegevoegde waarden van de bedrijfstakken. Bij de
bestedingsbenadering wordt het binnenlands product gemeten als de som van
de consumptie plus investeringen plus de uitvoer minus de invoer. Bij de
inkomensbenadering is het bbp verdeeld naar bestanddelen van het inkomen.
Deze driedeling is gevolgd bij de hoofdopbouw van bovengenoemde
deelpublicaties.

Daarnaast zijn er ook nog gegevens over de inkomenstransacties met het
buitenland. Die maken het mogelijk berekeningen te maken over het bruto
nationaal inkomen (bni). Deze gegevens zijn gegroepeerd onder het onderwerp
'nationaal vorderingensaldo. Ten slotte zijn er detailgegevens van
variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn
gepresenteerd onder 'detailgegevens'.

De gegevens worden weergegeven in de percentuele waarde-, volume- en
prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar
en ten opzichte van de vorige periode.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf
1987 eerste kwartaal tot en met 2011 eerste kwartaal.

Reden stopzetting:
De tabellen van de nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van

2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de

cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.

Kwartaalrekeningen; mutaties

Soort gegevens Perioden Bestedingsbenadering van het BBPBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (mp) (%) Bestedingsbenadering van het BBPBeschikbaar voor finale bestedingenInvoer goederen en diensten f.o.b. (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenConsumptieve bestedingen totaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenConsumptie huishoudens incl. IZWh (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenConsumptie overheid (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaInvesteringen in vaste activa totaal (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaInvesteringen door bedrijven (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaInvesteringen door overheid (%) Bestedingsbenadering van het BBPFinale bestedingenUitvoer goederen en diensten f.o.b. (%)
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2008 1,9 3,4 1,6 1,1 2,5 5,1 4,7 6,7 2,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 1e kwartaal* -4,5 -9,5 0,0 -1,6 3,0 -8,4 -12,2 10,7 -11,3
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 2e kwartaal* -5,3 -11,4 -0,6 -3,3 3,9 -12,8 -16,8 8,2 -11,5
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 3e kwartaal* -3,7 -8,8 0,1 -2,4 4,6 -14,5 -18,8 6,1 -7,5
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 4e kwartaal* -2,2 -4,1 -0,3 -2,5 3,5 -15,1 -18,2 -1,2 -1,2
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009* -3,9 -8,5 -0,2 -2,5 3,7 -12,7 -16,4 5,8 -7,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 1e kwartaal* 0,5 7,1 0,2 -0,7 1,8 -11,7 -12,8 -7,0 9,3
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 2e kwartaal* 2,2 13,9 0,7 0,2 1,6 -4,1 -4,5 -2,8 12,1
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 3e kwartaal* 1,8 10,8 1,0 0,6 1,6 -3,5 -3,5 -3,7 11,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 4e kwartaal* 2,5 10,3 1,2 1,3 1,0 0,7 0,8 0,3 11,1
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010* 1,8 10,5 0,8 0,4 1,5 -4,8 -5,2 -3,3 10,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2011 1e kwartaal* 3,2 5,4 0,5 0,2 1,1 11,9 12,2 10,6 5,7
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2008 1,9 3,4 1,6 1,1 2,5 5,1 4,7 6,7 2,8
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2009 1e kwartaal* -2,4 -5,8 -0,6 -1,3 0,9 -4,6 -7,0 6,4 -5,7
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2009 2e kwartaal* -1,3 -2,5 -0,2 -1,1 1,3 -4,0 -4,9 -1,6 -0,6
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2009 3e kwartaal* 0,8 2,8 0,2 -0,1 0,9 -3,2 -3,5 -0,5 3,0
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2009 4e kwartaal* 0,4 1,6 0,0 -0,2 0,3 -3,9 -3,9 -3,8 2,1
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2009* -3,9 -8,5 -0,2 -2,5 3,7 -12,7 -16,4 5,8 -7,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2010 1e kwartaal* 0,3 5,8 0,3 0,7 -0,4 -1,1 -1,1 -1,7 4,6
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2010 2e kwartaal* 1,1 3,3 0,3 -0,1 0,9 4,4 4,3 3,1 2,1
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2010 3e kwartaal* 0,1 -0,4 0,2 0,1 0,5 -2,9 -2,8 -0,8 1,7
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2010 4e kwartaal* 0,7 1,0 0,3 0,5 -0,1 0,5 0,5 0,6 1,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2010* 1,8 10,5 0,8 0,4 1,5 -4,8 -5,2 -3,3 10,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2011 1e kwartaal* 0,9 1,5 -0,3 -0,5 0,0 9,8 10,1 7,0 -0,2
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2008 4,3 8,1 3,7 2,5 5,9 7,3 6,9 9,4 7,6
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 1e kwartaal* -3,1 -13,3 1,3 -1,4 6,3 -6,2 -9,7 12,0 -14,5
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 2e kwartaal* -5,0 -17,6 -0,3 -4,4 6,7 -10,7 -14,5 9,1 -17,6
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 3e kwartaal* -4,7 -15,6 0,0 -3,9 7,2 -13,4 -17,4 5,9 -15,2
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009 4e kwartaal* -3,4 -5,2 1,1 -2,3 6,8 -14,7 -17,8 -0,9 -5,4
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2009* -4,1 -13,1 0,5 -3,0 6,8 -11,2 -14,8 6,3 -13,3
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 1e kwartaal* 0,8 11,4 1,5 0,2 3,7 -11,2 -12,4 -6,4 11,7
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 2e kwartaal* 4,2 22,2 2,8 2,0 4,0 -3,0 -3,5 -0,9 19,8
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 3e kwartaal* 4,1 17,8 3,0 2,6 3,6 -2,8 -3,1 -1,8 18,4
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010 4e kwartaal* 4,6 18,1 3,2 3,2 3,4 1,9 1,8 2,1 18,5
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2010* 3,4 17,3 2,6 2,0 3,6 -3,9 -4,5 -1,8 17,1
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2011 1e kwartaal* 4,9 14,5 2,1 2,0 2,1 12,4 12,5 11,9 14,4
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2008 4,3 8,1 3,7 2,5 5,9 7,3 6,9 9,4 7,6
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2009 1e kwartaal* -3,3 -7,9 -0,4 -1,6 1,9 -3,8 -6,1 7,5 -9,0
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2009 2e kwartaal* -1,5 -3,8 -0,4 -1,5 1,6 -4,3 -5,0 -2,8 -2,7
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2009 3e kwartaal* 0,5 3,0 0,7 0,4 1,6 -3,2 -3,6 -1,0 3,4
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2009 4e kwartaal* 0,6 4,1 1,0 0,4 1,2 -4,1 -4,2 -3,1 3,3
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2009* -4,1 -13,1 0,5 -3,0 6,8 -11,2 -14,8 6,3 -13,3
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2010 1e kwartaal* 1,4 8,0 0,3 1,0 -0,4 0,0 0,2 0,3 7,6
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2010 2e kwartaal* 1,8 5,6 0,8 0,4 1,6 4,3 4,2 2,7 4,2
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2010 3e kwartaal* 0,2 -0,8 0,9 0,8 1,1 -2,8 -3,0 -1,3 2,0
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2010 4e kwartaal* 0,9 4,5 1,1 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1 3,6
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2010* 3,4 17,3 2,6 2,0 3,6 -3,9 -4,5 -1,8 17,1
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2011 1e kwartaal* . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens