Niet willen of niet kunnen werken

Hiermee worden mensen bedoeld die niet 12 uur of meer willen of kunnen werken.