Relatief veel re-integratietrajecten bij bijstandsgerechtigden met kinderen

Bijstandsgerechtigden met minderjarige kinderen hadden in de eerste helft van 2007 naar verhouding vaker een re-integratietraject dan huishoudens zonder kinderen. Bij huishoudens met bijstand en minderjarige kinderen waren er 66 duizend met een re-integratietraject tegenover 48 duizend zonder traject. Bij bijstandsgerechtigden zonder minderjarige kinderen waren er 107 duizend zonder traject tegenover 79 duizend met traject.
Ouders met minderjarige kinderen zijn gemiddeld jonger dan de bijstandgerechtigden zonder minderjarige kinderen. Re-integratietrajecten worden vaker aangeboden aan jonge mensen in de bijstand dan aan oudere mensen. Daarnaast speelt kinderopvang als re-integratievoorziening waarschijnlijk een rol bij het verschil.

Re-integratietrajecten bij bijstandsgerechtigden met en zonder minderjarige kinderen, 1e helft 2007Re-integratietrajecten bij bijstandsgerechtigden met en zonder minderjarige kinderen, 1e helft 2007

Bronnen:
Bijstandshuishoudens naar lopend re-integratietraject

Eindrapport Sluitende Aanpak 2006