Bijstandshuishoudens naar lopend re-integratietraject, 2005-2007.

Tabel 1. Bijstandshuishoudens naar lopend re-integratietraject, eerste halfjaar 2005.

Tabel 2. Bijstandshuishoudens naar lopend re-integratietraject, eerste halfjaar 2006.

Tabel 3. Bijstandshuishoudens naar lopend re-integratietraject, eerste halfjaar 2007.

Inhoud van deze tabel

Deze publicatie gaat over re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden. In detail betreft het bijstandsgerechtigden met een algemene bijstandsuitkering in de leeftijd tot 65 jaar. Deze populatie is gespecificeerd naar “éénpersoons” (alleenstaanden en alleenstaande ouders) en “meerpersoons” ((echt)paren).

Door middel van koppeling met de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) is bepaald of er voor bijstandsgerechtigden wel of geen re-integratietraject lopende was in de verslagperiode. De SRG bevat de re-integratietrajecten die zijn aangeboden door alle gemeenten in Nederland. Er is sprake van een re-integratietraject als in de verslagperiode één of meer voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling is ingezet. Bij de koppeling van BUS en SRG is in geval van (echt)paren voor beide personen bepaald of er een re-integratietraject lopende was in de verslagperiode.

Daarnaast is in deze tabel verbijzonderd naar de aanwezigheid van kinderen in bijstandshuishoudens. Hiervoor is gekoppeld met de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Wanneer er op het peilmoment (1 januari ) ten minste één kind in het bijstandshuishouden aanwezig is dat jonger is dan 18 jaar is er sprake van een bijstandshuishouden met kinderen. In alle andere gevallen is sprake van een bijstandshuishouden zonder kinderen.

Kinderen die in de loop van het jaar worden geboren worden niet meegerekend bij het bepalen van de aanwezigheid van kinderen in een huishouden. Dit komt omdat de peildatum van de GBA 1 januari is. Om dezelfde reden worden kinderen die in de loop van het jaar 18 worden wel meegerekend als minderjarige kinderen.

Bronnen van de gegevens

Deze publicatie is gebaseerd op de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) en op bestanden uit de Gemeentelijk basisadministratie (GBA).

Peilmomenten

De BUS statistiek per december 200x (stand per 31 december) is gekoppeld aan de SRG van het eerste halfjaar van 200x+1 en de GBA Huishoudenstatistiek van het jaar 200x+1 (peildatum 1 januari). Er is dus van bijstandshuishoudens in december bepaald of deze in de zes maanden daaropvolgend op enig moment een re-integratietraject in de SRG hadden.

Verhouding tot andere CBS-publicaties

De populatie in deze tabel betreft bijstandshuishoudens met een algemene bijstandsuitkering waarvan de aanvrager jonger is dan 65 jaar. In deze publicatie wijken de totalen een fractie af van StatLine omdat de BUS gekoppeld is met de GBA. Records die niet met de GBA koppelden zijn buiten beschouwing gebleven in deze publicatie.

In de SRG wordt gepubliceerd over personen voor wie de gemeenten de re-integratie dienen te verzorgen en waarvoor een re-integratietraject loopt. Tot deze gemeentelijke doelgroep behoren naast bijstandsgerechtigden ook andere groepen, zoals NUG'ers en ANW'ers. Deze publicatie betreft alleen trajecten voor bijstandsgerechtigden. Het totale aantal re-integratietrajecten in deze publicatie komt dus niet overeen met het aantal dat op StatLine wordt gepubliceerd.