Bijstand aan huishoudens

De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB). De uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden met een periodieke, algemene bijstandsuitkering, waarvan de aanvrager jonger is dan 65 jaar. Bijstand wordt toegekend aan huishoudens, waarbij doorgaans één persoon als aanvrager wordt aangemerkt.