Groepen jongeren veroorzaken de meeste overlast

Hinder van groepen jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast, zich ergeren aan omwonenden of lastiggevallen worden op straat: in 2008 gaf een zesde van de bevolking aan dat ten minste één van deze problemen vaak voorkomt in hun woonbuurt. Groepen jongeren veroorzaken de meeste overlast. Tegelijkertijd zijn het ook jongeren die de meeste overlast ervaren.

10 procent heeft last van groepen jongeren

Nederlanders gaven aan de meeste overlast te hebben van groepen jongeren, 10 procent van de bevolking had hier vaak hinder van. Verder voelde 15 procent zich wel eens onveilig in de omgeving van rondhangende jongeren. De problemen variëren van ergernissen door hinderlijk rondhangen, lawaai van het rondrijden op brommertjes, vernieling, agressie en zelfs crimineel gedrag. Overlast door groepen jongeren komt ongeveer twee keer zo vaak voor als hinder van dronken mensen op straat, drugsoverlast, of irritaties door omwonenden.

Vormen van ernstige overlast, 2008

Vormen van ernstige overlast, 2008

Jongeren hebben zelf ook last van jongeren

Hoewel de meeste overlast door groepen jongeren wordt veroorzaakt, blijken jongeren (15-24 jaar) ook zelf de meeste problemen in hun woonbuurt te ondervinden. In vergelijking met 65-plussers geven zij bijna tweemaal zo vaak aan dat ze vaak overlast ervaren, vooral van andere groepen jongeren. Bijna een van de acht jongeren ondervindt ernstige hinder van leeftijdsgenoten. Bovendien voelen jongeren zich vaker dan ouderen wel eens onveilig op plaatsen waar groepen jongeren rondhangen.

Overlast en onveiligheidsgevoelens door jongeren, 2008

Overlast en onveiligheidsgevoelens door jongeren, 2008

Leanne Houben

Bronnen:

Gevoelens van onveiligheid en overlast, 2008

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008, Ernstige overlast en verloedering in de eigen woonbuurt