Overlast

De cijfers over ernstige overlast zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor Rijk 2008, een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie.
Dit onderzoek onder personen van 15 jaar en ouder (exclusief mensen die in een instelling wonen) werd uitgevoerd van januari tot half maart 2008. De gepresenteerde cijfers hebben een marge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef van ca. 20 duizend personen.

De vraag was:
‘Ik noem u een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt voor kunnen komen. Ik zou graag willen weten of deze voorvallen en misdrijven naar uw eigen idee vaak, soms, nooit of bijna nooit voorkomen.’
De items die op overlast betrekking hebben, zijn als volgt geformuleerd:
• Dronken mensen op straat
• Mensen worden op straat lastig gevallen
• Drugsoverlast
• Overlast door omwonenden
• Overlast door groepen jongeren

Mogelijke antwoorden zijn:
• Vaak
• Soms
• Nooit of bijna nooit