Onveiligheid

De cijfers over gevoelens van onveiligheid zijn eveneens gebaseerd op de Veiligheidsmonitor Rijk.
Hierin wordt gevraagd of mensen zich wel eens onveilig voelen. Mogelijke antwoorden zijn ‘ja’ en ‘nee’.
Aan personen die deze vraag met ‘ja’ hebben beantwoord wordt vervolgens gevraagd hoe vaak ze zich onveilig voelen. De respondent heeft de keuze uit ‘vaak’, ‘soms’ en ‘zelden’. Daarna wordt gevraagd of zij zich onveilig voelen op plekken waar groepen jongeren rondhangen.
Mogelijke antwoorden zijn:
• Ja
• Nee
• Niet van toepassing: kom niet op plaatsen waar groepen jongeren rondhangen