Aandachtswijken

Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie selecteerde veertig ‘Probleemwijken’ die kampen met achterstanden in wonen, werken, integratie en veiligheid. Het beleid is er de komende tien jaar op gericht om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren. Om meer recht te doen aan de positieve kanten van een wijk en de inwoners spreekt men tegenwoordig van ‘Aandachtswijken’ in plaats van ‘Probleemwijken’. De wijken liggen allemaal in sterk en zeer sterk stedelijke gebieden.