België in trek bij Nederlanders

In 2006 woonden er drie keer zoveel Nederlanders in België als andersom. Nederlanders zoeken in België vooral een huis en natuur, terwijl Belgen hier vanwege werk, studie of een partner wonen.

Huis en natuur in België

In 2006 woonden er ruim 111 duizend Nederlanders in België. De meesten van hen hebben zich gevestigd in de grensstreek. De beschikbaarheid van goedkopere woningen is een belangrijk motief om net over de grens te gaan wonen, evenals relatievorming. Daarnaast zoeken Nederlanders de aantrekkelijker en rustiger woonomgeving van de Ardennen en de Duitstalige Oostkantons op. Verder telt Brussel relatief veel Nederlanders.

Het aantal Nederlanders in België is de laatste 15 jaar verdubbeld. In de arrondissementen Luxemburg, Limburg en Antwerpen was de grootste groei te zien. Ook in en rond Brussel en in de kuststreek kwamen meer Nederlanders wonen.

Concentratie-index per land

Concentratie-index per land

Partner in Nederland

Het aantal Belgen in Nederland lag in 2006 op 36 duizend. Ook in dit geval woont het grootste deel in de grensstreek. Alleenstaande Belgen bevinden zich vaker in de (studenten)steden. Naast werk of studie is een Nederlandse partner voor Belgen een belangrijk motief om naar Nederland te komen. Dit geldt vaker voor vrouwen dan voor mannen: in 2006 was bij twee derde van de Belgisch-Nederlands (echt)paren de vrouw Belgisch.

Het aantal Belgen in Nederland verandert weinig. De laatste jaren verspreiden vooral de jongere Belgen zich meer over Nederland. Door deze ontwikkeling is de ruimtelijke concentratie van Belgen in delen van Limburg en Noord-Brabant de laatste tien jaar afgenomen.

Nederlanders in België wat ouder

De gemiddelde leeftijd van de Belgen in Nederland is 43,5 jaar, tegen gemiddeld 45,7 jaar voor Nederlanders in België.
Een vijfde van de Nederlanders in België is 65 jaar of ouder. Dit aandeel is iets groter dan het gemiddelde van 17 procent voor de totale Belgische bevolking. Onder Belgen in Nederland is het aandeel 65-plussers met 16 procent iets kleiner. Dit aandeel is vergelijkbaar met dat in de gemiddelde Nederlandse bevolking.

Elma van Agtmaal-Wobma en Carel Harmsen

Met medewerking van Michel Poulain en Luc Dal ( Gédap, Université Catholique de Louvain, België)

Bronnen: