Belgen en Nederlanders

De groep Belgen in Nederland bestaat uit in België geboren personen met ten minste één Belgische ouder (eerstegeneratie-Belgen). De Nederlanders in België bestaan uit in Nederland geboren personen met tenminste één Nederlandse ouder (eerstegeneratie-Nederlanders).

De cijfers over Belgen in Nederland zijn bepaald aan de hand van de CBS-definitie van allochtonen, op grond van het geboorteland van de persoon, diens moeder en diens vader.
De cijfers over eerstegeneratie-Nederlanders in België zijn op vergelijkbare wijze bepaald. Het verschil is dat geen gebruik is gemaakt van het geboorteland van de ouders – een gegeven dat in de Belgische statistiek niet wordt vastgelegd – maar van de nationaliteit van de ouders bij de geboorte van het kind.

Terug naar artikel