Concentratie-index

De concentratie-index voor een Nederlandse gemeente is de verhouding tussen het percentage Belgische inwoners in de gemeente en het percentage Belgen in de totale bevolking van Nederland. Hetzelfde is gedaan voor de Belgische gemeenten, naar het aantal Nederlandse inwoners.

Een voorbeeld om de concentratie-index nog verder te verduidelijken: ongeveer 1 procent van de inwoners van geheel België is Nederlander. In de gemeente Turnhout is ruim 3 procent van de bevolking Nederlander. De concentratie-index voor Turnhout is dan 3/1 *100 = 300.

Terug naar artikel