Helft voortijdig schoolverlaters heeft na schooluitval een baan

Ruim de helft van de voortijdig schoolverlaters heeft na schooluitval een betaalde baan. Voortijdig schoolverlaters vanuit het mbo hebben vaker betaald werk dan leerlingen die voortijdig het voortgezet onderwijs hebben verlaten. Een op de vier voortijdig schoolverlaters met een baan verdient minder dan de helft van het minimumjeugdloon.

Dit blijkt uit de nieuwe CBS-publicatie: Jaarboek onderwijs in cijfers 2008.

Een op de twintig verlaat school voortijdig

In het schooljaar 2004/’05 zaten 1,2 miljoen jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een jaar later had ongeveer een op de twintig het onderwijs voortijdig, dus zonder startkwalificatie, verlaten. Van deze jongeren had 55 procent in september 2005 een betaalde baan.

Voortijdig schoolverlaters met betaalde baan na schooluitval, 2005*

Voortijdig schoolverlaters met betaalde baan na schooluitval, 2005*

Vanuit mbo vaker betaald werk

Leerlingen die uitvielen vanuit de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo hadden vaker betaald werk (78 procent) dan leerlingen die uitvielen vanuit de beroepsopleidende leerweg (58 procent) en het voortgezet onderwijs (35 procent).

Een op vier minder dan helft minimumloon

Ruim een derde van de voortijdig schoolverlaters met betaald werk verdiende in september 2005, na het verlaten van de school, meer dan 1,2 keer het minimum maandloon dat geldt voor zijn of haar leeftijd. Daarentegen verdiende een kwart minder dan de helft van het minimumjeugdloon. Een mogelijke oorzaak is dat zij niet fulltime werkten. Voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs hadden veelal een lager maandloon dan de uitvallers vanuit het mbo.

Inkomsten uit baan na voortijdig schoolverlaten, 2005*

2341g2

Vooral werkzaam in handel en zakelijke dienstverlening

Voortijdig schoolverlaters waren voornamelijk werkzaam in de handel (29 procent) en de zakelijke dienstverlening (30 procent), en in iets mindere mate in de horeca (10 procent).

Bedrijfstak van de werkende voortijdig schoolverlaters, 2005*

2341g3

Jantien van Zeijl