Inkomsten uit arbeid van voortijdig schoolverlaters

De cijfers hebben betrekking op de inkomsten uit arbeid van de voortijdig schoolverlaters in de maand september (bruto maandloon). Dit is gerelateerd aan het minimumjeugdloon behorende bij de leeftijd van de voortijdig schoolverlater. Het minimumloon lag in 2005 tussen 379 euro bruto per maand voor 15-jarigen tot 1 075 euro voor 22-jarigen. Deze minimumloonbedragen gaan uit van een voltijdbaan. De inkomsten van de voortijdig schoolverlaters komen echter niet per definitie voort uit een voltijdbaan.