Baan

De baangegevens zijn gebaseerd op voorlopige cijfers uit het Sociaal Statistisch Bestand.
De gegevens gaan over het baanbezit ná het schoolverlaten, namelijk ultimo september 2005. In januari 2008 worden de definitieve cijfers uit het SSB over voortijdig schoolverlaters gepubliceerd op StatLine.