In 2013 bijna 400 duizend 65-plussers erbij

Het aantal Nederlanders van 65 jaar of ouder neemt in de periode 2008–2013 met bijna 400 duizend toe. Het aantal schoolkinderen daalt, evenals het aantal dertigers. De totale bevolking groeit met ruim 200 duizend tot 16,6 miljoen. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose voor de korte termijn van het CBS.

17 procent 65-plus in 2013

Momenteel telt Nederland 2,4 miljoen 65-plussers. Begin 2013 zullen dit er naar verwachting 2,8 miljoen zijn. Het aandeel 65-plussers zal de komende vijf jaar toenemen van 15 procent naar 17 procent.
In dezelfde periode daalt het aandeel van de potentiële beroepsbevolking, de 20–64-jarigen, van 61 procent naar 60 procent. Momenteel zijn er voor elke 65-plusser gemiddeld 4,2 personen in de potentiële beroepsbevolking. In 2013 zal dat naar verwachting zijn teruggelopen tot 3,6 personen.

Vooral meer jongere ouderen

Iets meer dan de helft van de toename van het aantal 65-plussers betreft de groep jonger dan 70 jaar. Hun aantal groeit tot 2013 met ruim 210 duizend. Deze groep groeit sterk doordat de omvangrijke naoorlogse babyboomgeneratie vanaf 2011 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het aantal zeventigers stijgt met 90 duizend, het aantal 80-plussers met 80 duizend.

Ouderen naar leeftijd

Ouderen naar leeftijd

Oudere beroepsbevolking

Op dit moment is 32 procent van de 20–64-jarigen 50 jaar of ouder. In 2013 zal dit naar verwachting 34 procent zijn. Het gaat om een stijging met 160 duizend personen. Deze stijging gaat vooral ten koste van het aandeel dertigers. Hun aandeel in de potentiële beroepsbevolking daalt van 23 procent naar 20 procent. Dit is een daling met 280 duizend personen.

Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd

Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd

Minder basisschoolkinderen

Het aantal jongeren (0-19 jaar) neemt de komende vijf jaar naar verwachting met 100 duizend af. De daling is het sterkst in de basisschoolleeftijden. Het aantal 4-12-jarigen is in 2013 ruim 60 duizend lager. Dit is een gevolg van de daling van het aantal geboorten sinds de eeuwwisseling. Het aantal kinderen jonger dan 4 jaar neemt naar verwachting met zo’n 30 duizend af. Het aantal jongeren van 13 jaar en ouder verandert de komende vijf jaar weinig.

Jongeren naar leeftijd

Jongeren naar leeftijd

Coen van Duin

Bron: StatLine, Bevolking naar leeftijd, 2008–2014