Bevolkingsprognose

In de kortetermijnprognose wordt de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht in de komende zes jaar beschreven. De prognose is een bijstelling van de langetermijnprognose uit 2006, die de verwachte ontwikkeling tot 2050 beschrijft.