Aandeel leningen in studiefinanciering fors gestegen

In een periode van tien jaar zijn de overheidsuitgaven aan studiefinanciering gestegen van 1,8 miljard euro in 1996 tot 3,5 miljard euro in 2006. Gecorrigeerd voor inflatie is de stijging 53 procent. Een groeiend aantal studenten, een toegenomen beroep op de studiefinanciering en een verhoging van de normbedragen en de vooruitbetaling van de OV-studentenkaart dragen bij aan deze stijging.

Leendeel sterk gestegen

In 2006 kregen studenten in het mbo en hoger onderwijs in totaal 1,9 miljard euro aan studiebeurzen en 1,6 miljard euro aan leningen. Het aandeel van de leningen in de studiefinanciering is hard gestegen, van 16 procent in 1996 tot 47 procent in 2006.
De verstrekte leningen in het hoger onderwijs zijn sterk toegenomen, van ruim 200 miljoen euro in 1996 naar bijna 1,4 miljard euro in 2006. Dit komt vooral door de invoering van de prestatiebeurs in 1996. De studiefinanciering bestaat in eerste instantie uit een lening. Als de studie op tijd en met succes is afgerond wordt deze lening omgezet in een gift. In de praktijk wordt het grootste deel van de leningen dan alsnog omgezet in een gift. In 2005 is het prestatiebeursregime ook in het mbo ingevoerd.

Met ingang van het huidige studiejaar 2007/’08 is de studiefinanciering nog uitgebreid met het collegegeldkrediet. Een student kan jaarlijks het bedrag lenen dat hij aan collegegeld moet betalen. Daarmee worden studiefinanciering en de hoogte van het collegegeld direct gekoppeld.

Totale overheidsuitgaven aan studiefinanciering

Totale overheidsuitgaven aan studiefinanciering

Internationaal overeenkomst met Engelstalige landen

De Nederlandse overheid heft in vergelijking met andere landen een hoog wettelijk collegegeld. Tegelijkertijd geeft ze veel financiële ondersteuning in de vorm van studiefinanciering. Bijna alle voltijdstudenten (96 procent) ontvangen een beurs en/of lening. Ruim een kwart van de rijksuitgaven voor hoger onderwijs wordt hieraan besteed. Internationaal vergeleken is dit relatief veel. Nederland lijkt wat de studiefinanciering in het hoger onderwijs betreft het meest op de Engelstalige landen.

Gemiddeld collegegeld en deel van studenten dat studiefinanciering ontvangt, 2004/’05

Gemiddeld collegegeld en deel van studenten dat studiefinanciering ontvangt, 2004/’05

Overheidsuitgaven aan hoger onderwijs, 2004

Overheidsuitgaven aan hoger onderwijs, 2004

Daniëlle Andarabi–van Klaveren

Bron: StatLine, Onderwijsuitgaven; publieke sector