Normbedragen

De wettelijk vastgestelde maximale bedragen voor basisbeurs en aanvullende beurs die als studiefinanciering verstrekt worden. De hoogte van de bedragen hangt ervan af of de student zelfstandig woont of bij de ouders woont, en het niveau van de studie (mbo of hoger onderwijs). Jaarlijks worden de normbedragen vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.