Ruim 850 duizend islamieten in Nederland

In 2006 is ongeveer 5 procent van de Nederlandse bevolking islamiet. Dat komt overeen met ruim 850 duizend personen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Enquêtegegevens

Sinds kort maakt het CBS gebruik van enquêtegegevens om het aantal islamieten in Nederland te schatten. Dit resulteert in betere schattingen dan de berekeningswijze die het CBS voorheen hanteerde. In de enquête geven de mensen zelf aan tot welke kerkelijke gezindte zij zich rekenen. De islam is daarbij een keuzemogelijkheid. De nieuwe schattingen komen lager uit. Volgens de oude berekening zou het aantal islamieten in 2006 de grens van 1 miljoen islamieten hebben gepasseerd.

Percentage islamieten per herkomstgroep

Percentage islamieten per herkomstgroep

Een op de twintig is islamiet

Volgens de enquêtegegevens komt het aantal islamieten in ons land uit op 850 duizend, circa 5 procent van de bevolking. Het betekent dat bijna de helft van de niet-westerse allochtonen aanhanger is van de islam. Turken (bijna 325 duizend personen) en Marokkanen (ruim 260 duizend personen) vormen de grootste groepen islamieten.

Verdeling islamieten per herkomstgroep

Verdeling islamieten per herkomstgroep

12 duizend autochtone islamieten

Van de groep overige niet-westerse allochtonen vormen de Surinamers met 34 duizend personen de grootste groep islamieten. Daarna volgen de Afghanen (31 duizend) en de Irakezen (27 duizend). Er zijn 12 duizend autochtone islamieten.

Tien grootste groepen islamieten uitgezonderd Turken en Marokkanen

Tien grootste groepen islamieten uitgezonderd Turken en Marokkanen

Marieke van Herten

Bron: Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007, Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Nederland