Islamiet

Iemand wordt als islamiet gerekend als hij of zij op de vraag ‘Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u/uw kind zich(zelf)?’ antwoordt dat dit de islam is.