Enquêtegegevens

Het CBS gaat voortaan het aantal islamieten in Nederland schatten door gebruik te maken van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). In dit jaarlijkse CBS-onderzoek wordt aan ongeveer 10 duizend mensen gevraagd wat hun kerkelijke gezindte is. De islam wordt hierbij als aparte categorie onderscheiden.
Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.