Berekening

Tot voor kort schatte het CBS het aantal islamieten in ons land door per allochtone herkomstgroep het aantal islamieten te bepalen. Optelling van deze aantallen gaf het totale aantal islamieten in Nederland.
De berekening van het aantal islamieten onder Turken, Marokkanen en Surinamers was gebaseerd op het onderzoek Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor de overige herkomstgroepen werden de aantallen islamieten berekend met behulp van de percentages islamieten in het herkomstland. Voor alle herkomstgroepen is voor de tweede generatie van 18 jaar en ouder een secularisatiepercentage aangehouden van 15 procent.