Meer kleine en minder grote bedrijven

Het totale aantal bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven is sinds 1996 toegenomen met 32,5 procent tot bijna 594 duizend op 1 januari 2006. Het aantal kleine bedrijven (tien werknemers en minder) blijft groeien, het midden- en vooral het grootbedrijf (100 werknemers of meer) daalt de laatste drie jaar fors.

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, 1996–2006

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, 1996–2006

Bijna tweederde van alle bedrijven is jonger dan tien jaar

Van alle bedrijven die op 1 januari 2006 tot het Nederlandse bedrijfsleven behoorden, is 63 procent gestart of ontstaan na 1 januari 1996. Precies de helft van alle grote bedrijven is jonger dan 5 jaar. Het zogenoemde middenbedrijf (10 tot 100 werknemers) is gemiddeld het oudste. Op 1 januari 2006 was 54 procent uit deze categorie tien jaar of ouder.

Bedrijven naar leeftijd

Bedrijven naar leeftijd

Globaliseringseffecten

De afgelopen drie jaar is ieder jaar een recordaantal nieuwe bedrijven gestart, vooral in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. Bij de grotere bedrijven zorgen globaliseringseffecten voor een concentratie van economische activiteiten. Bijna een derde van de grote bedrijven is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij een fusie of een overname van een (deel van een) bedrijf.

Ontstaansgeschiedenis bedrijven naar bedrijfsgrootte

Ontstaansgeschiedenis bedrijven naar bedrijfsgrootte

25 duizend bedrijven betrokken bij een grote structuurwijziging

Meer dan 25 duizend bedrijven in het bedrijfsleven op 1 januari 2006 zijn zijn de voorgaande tien jaar betrokken geweest bij een fusie of een overname, zijn ontstaan door een op- of afsplitsing van één onderneming of zijn geherstructureerd. Dit is 4 procent van alle bedrijven. Bij het grootbedrijf is dit aandeel 63 procent.

Aantal banen naar bedrijfsgrootte

Aantal banen naar bedrijfsgrootte

Werkgelegenheid in het bedrijfsleven

Van eind 2001 tot eind 2005 is het totale aantal banen van werknemers in het Nederlandse bedrijfsleven gedaald met 3,4 procent. Zowel in het groot-, midden- en het kleinbedrijf daalde het aantal banen met respectievelijk 50, 56 en 62 duizend. Daartegenover staat dat het aantal bedrijven zonder personeel in dienst in deze periode is toegenomen met 61 duizend.

Rico Konen

Bron: StatLine, Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit