Inkomensprofielen: jong en oud ontvangen, middenleeftijden betalen

In 2005 bedroeg het gemiddeld bruto-inkomen van een Nederlands huishouden ongeveer 50 duizend euro. Ruim een vijfde van dit inkomen bestond uit ontvangsten van de overheid.  De afdrachten in de vorm van premies en belastingen, ruim 40 procent van het inkomen, waren bijna twee keer zo groot.

Hoogte inkomen hangt samen met leeftijd

Het gemiddeld bruto-inkomen varieert sterk tussen huishoudens, en hangt onder meer samen met de leeftijd van de hoofdkostwinner. Zo hadden jonge huishoudens (tot 25 jaar) met 17,3 duizend euro het laagste bruto-inkomen. Het inkomen van huishoudens met een hoofdkostwinner tussen 45 en 65 jaar was het hoogst: gemiddeld 62,3 duizend euro. Dat is meer dan twee keer zo veel als het bruto-inkomen van 65-plus huishoudens.

Bruto-inkomen, 2005*

Bruto-inkomen, 2005*

Inkomen 65-plussers: ruim 80 procent uitkeringen

Ook bij de ontvangen uitkeringen bestaan er duidelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Het aandeel ontvangsten was bij 65-plussers het hoogst: 81 procent van hun bruto-inkomen bestond uit uitkeringen, grotendeels in de vorm van AOW en pensioen.
Jongeren ontvingen ook een relatief groot deel van hun bruto-inkomen aan uitkeringen. In hun geval waren dit uitkeringen uit de algemene overheidsmiddelen, zoals studiefinanciering en bijstandsuitkeringen.

Ontvangen uitkeringen, 2005*

Ontvangen uitkeringen, 2005*

Oudere huishoudens betalen veel belasting

De inkomensafdrachten waren in 2005 voor huishoudens van 25–64 jaar het hoogst. Zij waren ruim 44 procent van hun bruto-inkomen kwijt aan premies en belastingen. Daarbij droegen de wat oudere huishoudens (hoofdkostwinner 45–64 jaar) naar verhouding veel belasting af, de huishoudens van 25–44 jaar juist veel premies.

Huishoudens met een 65-plussers als hoofdkostwinner droegen slechts 22 procent van hun bruto-inkomen af in de vorm van premies en belastingen.

Afgedragen premies en belastingen, 2005*

Afgedragen premies en belastingen, 2005*

Linda Moonen

Bron: StatLine, Huishoudens; samenstelling inkomen