Bruto-inkomen

Het bruto-inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, uit eigen onderneming en uit vermogen, verhoogd met ontvangsten van de overheid en overige ontvangsten (alimentatie van de ex-partner).