Premies en belastingen

Premies worden betaald in het kader van de inkomensverzekeringen (in verband met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, en ouderdom en nabestaanden) en in het kader van de ziektekostenverzekering. Naast premies worden ook inkomstenbelastingen betaald.